Научно-методическая деятельность

Науково-методична діяльність

Науково-методична проблема, над якою працює вчитель
Удосконалення змісту та форм уроків образотворчого мистецтва в двох аспектах: поліпшення практичної художньої діяльності учнів; більш ефективне засвоєння відомостей з історії та теорії мистецтва.
Підтеми:
• Застосування різних художніх технік та нових технологій на уроках образотворчого мистецтва з метою поліпшення практичної художньої діяльності учнів.
• Інтеграція курсу образотворчого мистецтва з курсами дисциплін гуманітарного циклу (зарубіжна література, англійська мова та література, історія) для більш ефективного засвоєння учнями відомостей з історії та теорії мистецтва.

Навчальні програми і комплект навчально-методичної літератури
Викладання курсу образотворчого мистецтва в 5-7кл. — за індивідуальною програмою «Основи образотворчого мистецтва»,
затвердженою кафедрою образотворчого мистецтва КМПУ ім.. Б.Д. Грінченка в 2004 р.
Авторська програма
Календарне планування
Курс викладається у супроводі підручників:
Бєлкіна Е.В.Поліщук А.А. Фесенко Л.В. Образотворче мистецтво. 5клас. Посібник для вчителів. Тернопіль, 2004;
Бєлкіна Е.В.Поліщук А.А. Фесенко Л.В. Образотворче мистецтво. 5клас. К., 2005;
Залучені різноманітні методичні матеріали, широкий спектр ілюстрацій, художніх альбомів, взірців учнівських робіт.

Викладання курсу «Художня культура» в 9-11кл. здійснюється від-повідно з державною навчальною програмою «Художня культура 9-11 кла-си для загальноосвітніх навчальних закладів».
Укладачі: Масол Л. М., провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання АПН України, кандидат педагогічних наук; Миропольська Н. Є., завідувач лабораторії естетичного виховання.
Курс викладається у супроводі підручників:
Назаренко Н.В., Гармаш Л.В., Чен Н.В., Макаренко Г.М., Міловідов. Підручник. Художня культура. 9 клас. Київ, «Оберіг», 2009;
Климова Л. В. Художня культура. 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, «Літера ЛТД», 2011;
Назаренко Н.В., Ковальова І.О., Мерзликіна М,М., Тулінова В.А. Художня культура. 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Харків, «Оберіг»,2011

Освітні технології, які використовуються в роботі
• традиційні та нетрадиційні за формою уроки;
• уроки, інтегровані з іншими предметами гуманітарного циклу;
• застосовується інтерактивна дошка Smart Board;

Засоби педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів
• результати проміжної і підсумкової атестації учнів за формою, прийнятою в навчальному закладі ;
• результати участі учнів школи в шкільних, районних і міських олімпіадах з предмету.

Використання інформаційних технологій в навчальному процесі
Викладання курсу «Художня культура» здійснюється з активним використанням інформаційно-комунікативних технологій: повідомлення завдань, певні навчальні матеріали, ілюстрації та посилання на необхідні Інтернет-ресурси. Матеріали розміщуються на власному сайті.
Робота в методичному об’єднанні
З 1991 року приймаю участь в організації олімпіад з образотворчого мистецтва в Солом’янському районі м. Києва. Є членом журі районної олімпіади.

Участь в методичних тижнях
В сш №159 постійно проходять тижні зарубіжної літератури та мистецтва. В рамках тижня відбуваються різноманітні заходи:
• Виставки малюнків;
•Інтегровані уроки предметів гуманітарно-естетичного циклу

Розробка авторських програм
Викладання курсу образотворчого мистецтва в 5-7кл. здійснюється за індивідуальною програмою «Основи образотворчого мистецтва», затвердженою кафедрою образотворчого мистецтва КМПУ ім.. Б.Д. Грінченка в 2004 р.
Авторська програма

Науково-методичні роботи

Реферат «Мова мистецтва. Методичні особливості викладання образотворчого мистецтва в середній загальноосвітній школі».
Реферат «Мова мистецтва»

Інтегровані уроки предметів гуманітарно-естетичного циклу.
Робота творчої групи вчителів сш № 159.
2010-2011 Інтегровані уроки предметів гуманітарно-естетичного циклу
Презентація творчої групи
Семінар на тему:»Межпредметні зв’язки на уроках світової літератури» сш №159 24.11.11

Публікації
Список публікацій
див. розділ меню «Статьи»
Видавничи проекти, в яких я приймала участь
Список
див.розділ меню «Проекты»

Comments are closed.